ABT יתרונות ותוצאות

אין ניסים- יש תוצאות!

אבני היסוד של ABT: שיקום אקטיבי, אינטנסיבי, חזרתי והמשכי בתוך סביבה מוטיבציונית

טליה אילת

מרכז Move to Motion ייספק סביבה עשירה ומוטיבציונית על מנת למקסם את הפוטנציאל התפקודי של כל מטופל תוך שמירה על בריאות הגוף למהלך החיים, על ידי:

העלאת רמת התפקוד היום יומי 

שיפור שיווי המשקל

האטת הנסיגה בצפיפות העצם

העלאת מסת השרירים

עידוד התחושה

הגברת זרימת הדם

©2020 by Move to Motion Activity Based Therapy Center.  Design by: Hila Rahat